Sveriges första dataspel med rörlig grafik

Denna applikation togs fram inom projektet SPELA ROLL 2007.

Bakom projektet ligger IT-ceum - det svenska datamuseet.
Applikationen programmerades av Hammock ADB. Grafik av Fredrik Stensson, Hyper Island.
Tack till Göran Sundqvist för ovärderlig information.
Applikationen får spridas fritt, så länge denna information finns i anslutning till applikationen.

Kort information:

1960 skapades Sveriges första dataspel med rörlig grafik, på Saab i Linköping.
Bakom projektet låg Bernt Magnusson och Göran Sundqvist.

Spelet togs fram för att besökande militära dignitärer skulle förstå datateknikens möjligheter.
För detta räckte inte tabeller med siffror och resultat - det behövdes något som konkret visade vad beräkningarna egentligen handlade om.

Resultatet blev en simulering av eldgivning med stridsvagn.
Kontrollerna bestod av rattar på en bakelitlåda, och skärmen var ett oscilloskop.

Datorn som styrde det hela var Saabs konceptdator D2, som togs fram för att testa möjligheten till att skapa en dator för flygplan (detta var en tid då datorer normalt sett upptod hela våningsplan).

Vill du prova spelet? I samarbete med Hammock Studios och Göran Sundqvist har vi tagit fram en
version skriven i Macromedia Director.

Den kan du prova i utställningen, eller ladda ner som en körbar fil för Windows här!

För mer information se www.itceum.se

Klicka här för att starta programmet!
avsluta programmet med Esc eller Alt+F4 !